Inhoud

In de vroegste leringen uit de boeddhistische traditie wordt mindfulness nooit als een op zichzelf staande kwaliteit gepresenteerd noch als een doel in zichzelf. Integendeel, mindfulness wordt benoemd als een kwaliteit en een vermogen van het menselijk bewustzijn, die kan worden gecultiveerd en ontwikkeld in tegelijk met een aantal andere kwaliteiten.

Een belangrijk deel van deze uitgebreide familie zijn zaken als vriendelijkheid, compassie, vreugde en evenwichtigheid - kwaliteiten die evenzeer kunnen worden gecultiveerd en ontwikkeld. Samen vormen ze een compleet pad van ontwaken en bevrijden waarin een eind kan komen aan hebberigheid, hatelijkheid en verwarring. Op die manier staan we ons toe als menselijke wezens te gedijen, tot bloei te komen en diepgang te verwerven - ontvankelijk en antwoordend op de wereld in ons en de wereld om ons heen.

Programma

Tijdens dit driedaagse programma zullen we reflecteren op de verschillende invalshoeken en nuances van mindfulness, de manier waarop het functioneert om ongemak, verdriet en pijn te beëindigen, en hoe het samenwerkt met de kwaliteiten van het hart die bevrijding bevorderen.

Een deel van het materiaal zal worden ontleend aan Christina Feldman's recente boek samen met Willem Kuyken, Mindfulness: Ancient Wisdom Meets Modern Psychology.

Er zal een afwisseling zijn van periodes met lezingen, groepsdiscussie, meditatiebeoefening en tijd voor vragen en reflecties. Van deelnemers wordt verwacht dat ze gedurende het hele programma aanwezig zijn.

Voor wie

Dit weekend is open voor nieuwe en meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) maar ook voor iedereeen die geïnteresseerd is in filosofie als levenswijze.

De voertaal is Engels.

Samenwerking

Voor deze workshop werken we samen met Bodhi College, een Europese instituut dat als doelstelling heeft om de het vroege boeddhisme beschikbaar te maken voor vandaag. De docenten zijn verbonden aan het Bodhi College.