Inhoud

Any philosopher’s argument which does not therapeutically treat human suffering is worthless; for just as there is no profit in medicine when it does not expel diseases of the body, so there is no profit in philosophy when it doesn’t expel the sufferings of the mind. Epicurus

Van India tot Griekenland werd - in de oude tijden - filosofie en filosoferen begrepen als een levenswijze – je moest het in de praktijk brengen door rigoreus zelfonderzoek en een op ethiek gebaseerde manier van lezen.

In dit weekend zullen we de opvallende parallellen onderzoeken tussen de praktijken van het vroege boeddhisme en die van het Hellenistische filosofie. We zullen de teksten en verhalen van de vroeg-boeddhistische Pali Canon (de oudst bewaarde teksten met lezingen en verhalen van de Boedhha) vergelijken met de redevoeringen en leringen van de Sceptici, de Epicureërs en de Stoïcijnen. We zullen naar de historische en intellectuele achtergronden van deze tradities kijken en ons afvragen:

Hoe resoneerden de leringen van denkers zoals Democritus, Phyrrus, Epicurus en Seneca bij Gotama (de Boeddha) en zijn volgelingen?'

Programma

Het weekend bestaat uit een afwisseling van seminars, discussies en spirituele oefeningen.

Als introductie tot de Griekse (Hellenistische) filosofie kan het aan te raden zijn voor de cursus het boek te lezen van Pierre Hadot Philosophy as a Way of Life.

Het weekend bevat periodes van praktische oefening en tijd voor dialoog.

Voor wie

Dit weekend is open voor nieuwe en meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) maar ook voor iedereeen die geïnteresseerd is in filosofie als levenswijze.

De voertaal is Engels

Samenwerking

Voor deze workshop werken we samen met Bodhi College, een Europese instituut dat als doelstelling heeft om de het vroege boeddhisme beschikbaar te maken voor vandaag. De docenten zijn verbonden aan het Bodhi College.