Inhoud

Deze workshop over seculiere dharma-beoefening richt zich op het cultiveren van drie onderling verbonden thema’s die het hart vormen van de hedendaagse mindfulnessbeoefening:

  • Autonomie – de innerlijke vrijheid om een bewuste respons te geven op levensgebeurtenissen in plaats van een automatische reactie;
  • Verbeelding – het vermogen om al onze activiteiten aan te gaan met een creatieve houding;
  • Zorg – een oprechte en hartelijke zorg voor het floreren van onszelf en anderen.

Zo’n perspectief moedigt een manier van leven aan die minder beperkt wordt door psychologische gewoontes en sociale druk. En maakt ons meer bereid om verantwoordelijkheid te aanvaarden en risico’s te nemen. Het biedt een weg naar grotere esthetische gevoeligheid voor natuur en kunst, en tegelijk een verfijning van ons empatisch vermogen om ons in te laten met het lijden en ongemak van anderen.

Programma

Teruggrijpend op het vroege boeddhisme, filosofie en de kunsten, zal de tijd verdeel worden tussen lezingen, mediatie en dialoog.

Voor wie

Dit weekend is open voor nieuwe en meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) maar ook voor iedereeen die geïnteresseerd is in filosofie als levenswijze.

De voertaal is Engels.