Inhoud

We willen graag vanuit onze authenticiteit leven. Toch is dit niet altijd eenvoudig. We worstelen vaak met levensvragen en keuzes. Dat gebeurt gemakkelijk in deze tijd, waarin we zo veel keuzemogelijkheden hebben en daardoor druk kunnen voelen om het juiste of het beste te doen. Je kunt dan zomaar vastlopen in twijfel en piekeren en niet tot besluiten komen.

Leren kiezen voor voldoening en plezier

Het is gemakkelijker om een avond te Netflixen dan om muziek te maken met vrienden. Maar is het ook bevredigender?

In de mindfulness­training heb je geleerd om wat vaker helemaal aanwezig te zijn in het huidige moment.

Daardoor geniet je nu misschien meer van de mooie dingen die het leven je te bieden heeft en ervaar je meer innerlijke rust en ruimte. Het kan zijn dat je door de beoefening van mindfulness ook iets gemakkelijker kunt accepteren wat je niet bevalt. Tegelijkertijd heb je misschien het gevoel dat je onvoldoende gebruik maakt van de ruimte die je hebt om je leven vorm te geven zoals je dat graag zou willen. Vaak staan tussen droom en daad immers angsten in de weg en ingesleten patronen en gewoonten. Zo kan het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn om een avond te Netflixen dan om muziek te maken met vrienden, een interessant boek te lezen of een goed gesprek met je partner te hebben. Misschien blijf je ongelukkig in je baan hangen die je veel tijd en energie kost en te weinig voldoening en plezier oplevert.

Stappen zetten naar hoe je eigenlijk wilt leven

Door gewoontepatronen en de neiging om veiligheid en gemak te verkiezen boven wat je echt wilt ervaar je minder levenslust en voldoening dan mogelijk is. Terwijl stappen zetten in de richting waarin je eigenlijk wilt leven je zoveel kan opleveren: het geeft je energie, het doet je stralen, het maakt je lichter. En vooral: leven volgens je kernwaarden is een bron van diepe tevredenheid en geluk.

De vervolgtraining ‘Mindfulness en leven vanuit je kernwaarden’ is er daarom op gericht om stappen te zetten in de richting van het leven dat je graag zou willen leiden. Dit doe je door je belangrijkste waarden te formuleren, door mindfulnessvaardigheden in te zetten bij het omgaan met datgene wat je verhindert om voluit te leven en stappen te zetten in de gewenste richting.

Deze training is gebaseerd op de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een bewezen methode om toewijding, zingeving en kernwaarden in je leven te versterken. In dit artikel lees je meer over ACT en Leven vanuit je kernwaarden.

Programma

Zet je mindfulnessvaardigheden in om stappen te zetten in de richting van voluit leven

De training bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. In die bijeenkomsten zullen we aandacht besteden aan het bepalen van je belangrijkste waarden en hoe deze om te zetten in waardegericht gedrag. Daarnaast zullen we oefenen met mindfulnessvaardigheden, toegespitst op het effectief omgaan met lastige emoties en gedachten. We zullen veel praktische oefeningen doen, zowel tijdens als tussen de sessies door. Na de training heb je een set van strategieën om op eigen kracht verder te gaan met het vormgeven van je leven zoals jij dat van binnenuit het liefste wil.

Onderwerpen in de training

  • Identificeren van je belangrijkste waarden
  • Verdiepen van je mindfulnessvaardigheden
  • Herkennen van vermijdingsgedrag (lastige emoties uit de weg gaan)
  • Herkennen wanneer je verstrikt raakt in gedachtenpatronen (piekeren) en die loslaten
  • Bepalen van waardegerichte acties (welke haalbare stappen kan en wil je nemen om meer volgens je belangrijkste waarden te leven)

Voor wie

Deze training is bedoeld voor iedereen die eerder een achtweekse mindfulness­training heeft doorlopen, zich graag wil bezinnen op datgene wat het leven voor haar/hem de moeite waard maakt en dat graag nog actiever vorm wil geven.

Terugkomavond

Heb jij in de afgelopen jaren de training Leven vanuit je kernwaarden gevolgd? Dan ben je welkom op de eerste terugkomavond die de trainers, Margôt van Stee en Marije van Yperen, samen organiseren. 

Wat mag je verwachten? Deze bijeenkomst biedt je de gelegenheid om je opnieuw te bezinnen op je kernwaarden. Wat waren die ook alweer en in hoeverre leef je daar nu naar? Of ben je inmiddels misschien tot nieuwe inzichten gekomen? Daarnaast zullen we gezamenlijk mediteren en zal je kennismaken met nieuwe oefeningen.

Klik hier voor de startdata.