Krachtige zelfcompassie: wat is het

Sinds de publicatie van Kristin Neff’s baanbrekende boek Self-Compassion, is er een golf van belangstelling geweest voor de wetenschap en de praktijk van zelf-compassie, vooral in klinische settings. Maar die heeft zich vaak gericht op de zachte versie van zelfcompassie, die inhoudt dat we op een compassievolle manier ‘bij onszelf’ zijn.

We troosten en kalmeren onszelf als we pijn hebben, net zoals we dat zouden doen voor een vriend die het moeilijk heeft. We geven onszelf vriendelijke aandacht en zorg in plaats van onszelf af te breken met zelfkritiek. En we valideren onze pijn, erkennen dat ons lijden aandacht en zorg verdient.

Maar zoals Dr. Neff in haar nieuwe boek Krachtige Zelfcompassie (Fierce Self-Compassion) bespreekt, kan zelfcompassie zowel krachtig als teder zijn.

Krachtige zelfcompassie houdt in dat we actie ondernemen in de wereld om onszelf te beschermen, in onze eigen (basis)behoeften voorzien en onszelf te motiveren om ons lijden te verlichten.

…onszelf geven wat we werkelijk nodig hebben – mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel – zonder onze behoeften ondergeschikt te maken aan die van anderen, zodat we authentiek en tevreden kunnen zijn.

Het betekent “nee” zeggen tegen anderen die ons pijn doen – onze grenzen stevig stellen.Of “nee” zeggen tegen ons eigen schadelijke gedrag, zodat we veilig en gezond kunnen zijn. Het betekent onszelf geven wat we werkelijk nodig hebben – mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel – zonder onze behoeften ondergeschikt te maken aan die van anderen, zodat we authentiek en tevreden kunnen zijn.

Programma

Deze unieke workshop zal zich voornamelijk richten op krachtige zelfcompassie. Onder leiding van Dr. Neff, de baanbrekende onderzoeker van zelfcompassie, zal worden geput uit de praktijk die in het boek Krachtige Zelfcompassie is ontwikkeld voor gebruik in het dagelijks leven.

Het programma is een afwisselende mix van ervaringsleren en wetenschappelijk onderbouwde inzichten. En is relevant voor het algemene publiek en voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Krachtige zelfcompassie houdt in dat actie ondernemen in de wereld om onszelf te beschermen, in ons eigen (basis)behoeften voorzien en onszelf motiveren om ons lijden te verlichten.

Door het programma heen zal Dr. Neff onthullen hoe, om echt zelfcompassie te hebben – om heel te zijn – we beide versies van zelfcompassie moeten integreren: Als we zachtaardig zijn zonder kracht, lopen we het risico zelfingenomen of machteloos te worden; als we boos zijn zonder zachtheid, lopen we het risico vijandig of egoïstisch te worden. Net als een boom met een stevige stam en flexibele takken, moeten we sterk staan en toch anderen omarmen als deel van een onderling afhankelijk geheel. We hebben liefde in ons hart nodig om geen kwaad te doen of te laten voortbestaan, maar we hebben kracht in onze buik nodig om kwaad het hoofd te kunnen bieden.

Wat je leert

  • Identificeren hoe we de drie componenten van zelfcompassie in te zetten om onszelf te beschermen;
  • Technieken gebruiken om kractige zelfcompassie in het dagelijks leven te vergroten;
  • Effectieve grenzen stellen;
  • Jezelf beginnen te waarderen en jezelf geven wat je nodig hebt.

Voor wie

Deze workshop is het meest geschikt voor mensen die al enige ervaring hebben met het beoefenen van zelfcompassie en/of mindfulness.  Het is relevant voor zowel het algemene publiek als voor professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg. Iedereen is welkom.