Inhoud

Greenzone communicatie versterkt en verrijkt onze dagelijkse gesprekken, door bewust te werken met een intentie van ‘Wij Samen’. Hierbij maken we gebruik van ons aangeboren natuurlijke communicatiesysteem, dat bestaat uit:

  • Een wakker lichaam, 
  • Een warm hart en
  • Een open geest.

Tijdens deze workshop werken we met de methode van Susan Gillis Chapman voor mindful communiceren, Greenzone Communicatie. Naast ons natuurlijke communicatiesysteem werken we met het stoplichtmodel: bij groen licht stroomt het verkeer en zijn we in contact met onszelf en met onze omgeving, bij rood licht staat het verkeer stil en bij oranje licht is er een tussenfase. We vertalen dit naar onze dagelijkse communicatie, waarin we steeds openen en sluiten.
We leren mindful communiceren, juist door onze aandacht te vestigen op de momenten waarop we mindless communiceren – het rode licht dat verschillende gedaanten aan kan nemen, afhankelijk van de triggers in onze gesprekken en onze persoonlijke ‘voorkeuren’.
Ook is er speciale aandacht voor de tussenfase, het oranje stoplicht. In deze fase is het onzeker waar we ons bevinden, wat onzekerheid met zich meebrengt maar ook mogelijkheden biedt om te onderzoeken wat er precies gebeurt.

Een greenzone is van oudsher een veilige haven in oorlogsgebied, waar de soldaten hun wapens even kunnen neerleggen, op adem kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Ons dagelijks leven is dan wel geen oorlogsgebied, maar vaak wapenen we ons wel en lukt het ons niet om écht open en verbonden te zijn tijdens onze ontmoetingen.

Achtergrond

Greenzone communicatie is in de Verenigde Staten en Canada ontwikkeld door Susan Gillis Chapman. Gillis Chapman heeft meer dan 50 jaar ervaring met mindfulness en meditatie en is nu gepensioneerd als psycholoog, relatie- en gezinstherapeut. Ze schreef een boek over Greenzone Communicatie, dat in 2015 in het Nederlands is verschenen onder de titel Mindful communiceren, aandachtig luisteren en spreken om je relaties te verbeteren.

De workshop

Deze workshop biedt je een greenzone aan, een veilige plek waar je je rood-lichtmomenten en je oranje-lichtonzekerheden te onderzoeken. We brengen de theorie direct in praktijk met ervaringgerichte oefeningen, die we individueel of in groepjes doen.
Aan het einde van de workshop ben je in staat om:

  • Tijdens conversaties contact te maken en behouden met je natuurlijke communicatiesysteem en dit bewust in te zetten om je relaties te verbeteren;
  • De afwisseling van groen, oranje en rood licht te herkennen in jezelf en je gesprekspartner(s);
  • De juiste interventies te plegen om de verbroken verbinding met jezelf en anderen te herstellen.

Voor wie

Deze workshop is geschikt voor iedereen die enige ervaring heeft met mindfulness, hetzij als eigen beoefening, hetzij door het volgen van de 8-weekse training, en die deze beoefening wil (leren) integreren in de dagelijkse communicatie.