Ernst is docent op een havo/vwo-school in Haarlem en heeft daarnaast ervaring met het geven van de .b-training aan verschillende doelgroepen: vmbo, havo & vwo maar ook op het MBO niveau 2, 3 en 4. Keer op keer heeft hij mogen ervaren wat een kracht er in het programma van .b zit. Als eindverantwoordelijke en beheerder van de Nederlandstalige versie van de .b training is hij nog meer doordrongen geraakt van de weldoordachte opbouw. Door bij de .b-opleiding te assisteren kan hij met zijn kennis van en ervaring met de Nederlandstalige versie, de Engelse opleiders aanvullen.