Inhoud van de training

Wat is zelfcompassie?

Zelfcompassie gaat over vriendelijk zijn voor jezelf. Dat klinkt als iets heel normaals. Toch hebben velen van ons daar moeite mee. Onze interne criticus is sterk. Juist op momenten dat we het toch al moeilijk hebben. Een ander die het moeilijk heeft geven we graag steun – maar onszelf geven we hierbij eerder nog eens op de kop. De prijs hiervan is verlies aan plezier en soms klachten als verbittering, piekeren, angst of somberheid. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. Vriendelijkheid en mildheid kun je trainen. De Mindful Zelfcompassietraining is voor iedereen die kwaliteit aan zijn leven wil toevoegen. De trainingen zijn wetenschappelijk op hun effectiviteit onderzocht.

Zelfcompassie tegenover zelfkritiek

Vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie. Vanuit ons hart kan vriendelijkheid en zachtmoedigheid opwellen, bij het zien van pijn en hardheid. Als een antidote, een balsem op de wonde. We weten dat we het moeilijke hier niet mee kunnen wegnemen, maar wel verzachten. Het is de natuurlijke neiging die bij een ouder opkomt als het een ziek kind opneemt: de ouder weet dat de koorts niet weggaat door de koestering, maar hoopt wel dat het kind zich iets beter voelt. Zo kunnen we ook met onszelf omgaan. Tegenover zelfkritiek staat dus vriendelijkheid.

Wat je leert:

  • praktisch toepasbare mindfulness en zelfcompassie oefeningen voor het dagelijks leven
  • op een milde en vriendelijke wijze met jezelf om te gaan, ook (of juist!) in moeilijke momenten
  • jezelf te motiveren met compassie in plaats van met zelfkritiek
  • op een zelfcompassievolle wijze om te gaan met moeilijke gevoelens
  • aandacht te geven aan dat wat voor jou echt belangrijk is
  • compassievol te blijven in uitdagende relaties
  • de kunst van dankbaarheid en zelfwaardering te beoefenen

Deze training voldoet aan de toelatingseisen voor de Mindful Zelf-Compassie teacher training. Alle toelatingseisen vind je op deze pagina.

Programma met een wetenschappelijke basis

Net als mindfulness is de zelfcompassietraining hard op weg een evidence based benadering te worden. Onderzoeker Kristin Neff heeft een uitgebreide bibliografie gepubliceerd over werkzaamheid en effectiviteit van zelfcompassietraining. Samen met haar collega Christopher Germer heeft zij dit programma ontworpen.

Programma

Onderdelen van de workshop:

De training bestaat uit negen sessies van elk 2,5 uur. Net als bij de mindfulness­training is het thuis oefenen van belang. Je haalt het maximale uit de training bij een dagelijkse formele beoefening en reflectie van gemiddeld een half uur tot een uur per dag.
(De zelfcompassietraining wordt ook wel aangeboden in de vorm van een intensive van vier hele dagen. Dit betreft hetzelfde programma, alleen wordt dit dan achter elkaar aangeboden. Zie bij veelgestelde vragen (hieronder) voor meer informatie over de keuze voor een intensive).
De compassietraining is net als de mindfulness­training een ervaringsgerichte training. Er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op het doen groeien van acceptatie en verbondenheid met onszelf en met anderen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet.

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor iedereen. Meditatie-ervaring is geen voorwaarde voor deelname. Iedereen is welkom.