Inhoud van de training

Wat is compassie?

Dat onder boosheid en stress een zachtere emotie zit en een onvervulde behoefte… makes so much sense :-).

Compassie leert moeilijke en stressvolle ervaringen onder ogen zien met de wens deze te verlichten, zodat je er makkelijker mee kunt omgaan. Zoals Jack Kornfield zei: ‘Het leven is hard. Hoe kunnen we iets anders dan vriendelijk zijn?’ Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

Wat je leert

Met deze training versterk je de kwaliteiten van het hart en leer je:

  • een mildere en vriendelijker houding naar jezelf aan te nemen, juist op momenten dat je dat goed kunt gebruiken;
  • inzicht te verkrijgen in elementen uit de westerse en boeddhistische psychologie die betrekking hebben op de beoefening van compassie;
  • behulpzame vaardigheden te ontwikkelen in contact met ongemak, pijn of stress;
  • praktische oefeningen voor het dagelijks leven.

Programma

Ik ben meer accepterend bij vervelende situaties of negatieve emoties. Tijdens een moeilijk moment kwam heel erg sterk een innerlijke pestkop opzetten. Op dat moment herkende ik dat en kon ik mezelf troost bieden. Het herkennen van een behoefte aan zelfcompassie werkte al heel verzachtend.

De training bestaat uit acht sessies van elk 2,5 uur. Net als bij de mindfulness­training is het thuis oefenen van belang. Je haalt het maximale uit de training bij een dagelijkse formele beoefening en reflectie van gemiddeld een half uur tot een uur per dag.
De compassietraining is net als de mindfulness­training een ervaringsgerichte training. Er worden oefeningen aangeboden die gericht zijn op het doen groeien van acceptatie en verbondenheid met onszelf en met anderen. Moeilijke ervaringen worden niet uit de weg gegaan, maar er is ook ruimte voor humor en gemak. Aan de hand van zelfonderzoek wordt aan eigen ervaring getoetst wat heilzaam is en wat niet.

De training bestaat in twee vormen: de standaard met acht wekelijkse sessies en een intensieve vorm van drie dagen. Bij de startdata kun je beide vinden

Mezelf meer gunnen, ook als ik ‘jaag’ om dat dan toe te staan. Door minder oordelend te zijn na jaaggedrag activeer ik het stresssysteem ook minder.

Voor wie

Je hebt interesse om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie als een van de kwaliteiten van het hart. Voor het ontwikkelen van zelfcompassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je eerst een mindfulness­training gedaan.

De intensieve vorm is vooral bedoeld als introductie voor professionals die MBCL in hun werkpraktijk willen gaan gebruiken.