Inhoud

Ik heb een breed palet aan handvatten aangereikt gekregen en het idee dat er wezenlijke veranderingen zijn opgetreden in mijn verhouding tot mijzelf en anderen.

In een compassietraining ervaren we even een moment van herkenning als iets op zijn plek valt: zo heb ik het altijd gedaan, dat heb ik altijd gemist... Wonderlijk, dat tijdens een relatief korte training zulke grote levensthema’s geraakt kunnen worden en er veel in ontwikkeling kunnen komen.

Compassie¬training spreekt blijkbaar iets essentieels in ons aan. Vanwege deze reikwijdte wordt de compassietraining vaak als erg kort ervaren. ‘Het gaat zo snel,’ zeggen deelnemers vaak. We hebben langere tijd nodig om ons de thema’s van ons hart eigen te maken. Want dat zijn grote thema’s. En het gaat niet alleen over weten, maar ook over voelen, herinneren, resoneren. Ook is er vaak de behoefte om deze thema’s met een groep gelijkgestemden te delen. Bij mensen die hetzelfde proces doormaken is toch een ander oor dan in onze alledaagse sociale context.

Over het integreren van zelfcompassie in je leven gaat deze Compassie Jaargroep. We nemen de tijd om de thema’s rond zelfcompassie. Zodat we ze niet alleen begrijpen, maar ze ook gaan léven.

Ik ben milder. Wanneer ik stress ervaar, laat ik zaken die me niet dienen makkelijker los en voel ik me opener en zelfverzekerder.

Enkele kernpunten van deze jaartraining:

 • de groep blijft een jaar bij elkaar, met maandelijkse sessies. Thema’s krijgen zo meer tijd om verwerkt te worden;
 • we verdiepen de bekende thema’s, maar ook nieuwe thema’s worden geïntroduceerd;
 • behalve het begrijpen komt ook aan de orde: het integreren van de thema’s, in levenshouding en -handelen;
 • je krijgt suggesties voor thuisbeoefening, maar er is ook ruimte om met eigen thema’s je eigen ontwikkeling te volgen;
 • tussen de sessie door is er mogelijkheid tot onderling contact om elkaar bij de beoefening te inspireren en ondersteunen;
 • je wordt begeleid door ervaren compassietrainers.

Fijn dat ik regelmatig met dezelfde groepsgenoten oefeningen kon bespreken, die rode draad over de sessies heen werkte bekrachtigend.

Programma

Kernthema’s uit de compassietraining komen weer langs om verdiept en geïntegreerd te worden. Enkele voorbeelden:

 • net zo goed voor jezelf te zorgen zoals je ook voor anderen zorgt
 • jezelf op een bemoedigende manier te ondersteunen
 • je zelf te motiveren met compassie in plaats van met zelfkritiek
 • op een zelfcompassievolle wijze om te gaan met moeilijke gevoelens
 • aandacht te geven aan dat wat voor jou echt belangrijk is
 • compassievol blijven in uitdagende relaties
 • oefeningen als: de innerlijke vriend/criticus, de zelfcompassiepauze, compassievol luisteren, vriendelijkheidsmeditatie, het goede ‘savoureren’, leven met je kernwaarden

Daarnaast wordt het programma uitgebreid met nieuwe thema’s van het hart – zoals vergeving en vrijgevigheid.

Dat door emoties te voelen, ze minder erg worden in vergelijking met als je ze weg duwt. Hierdoor heb ik een betere band met mijzelf.

Op elke bijeenkomst komt onder andere aan bod:

 • een nieuw thema wordt aangereikt, bekende thema’s dieper uitgewerkt;
 • het samen doornemen van een kernoefening van de compassietraining;
 • reflecteren op wat er aan de orde is bij de ontwikkeling van zelfcompassie in jouw leven;
 • bespreken van oefensuggesties mee voor de komende periode;
 • gedurende de training ontwikkel je jouw zelfcompassie-kompas zodat je zelf jouw beste leraar wordt

Kortom: je wordt uitgenodigd om zelfcompassiethema’s verder in ontwikkeling brengen in jouw leven – in jouw tempo en op jouw manier. Een van de mogelijkheden is te werken met het zelfcompassie-kompas: een hulpmiddel om vanuit je beoefening je persoonlijke thema’s zich door het jaar heen te zien ontwikkelen.

Voor wie

Deze jaargroep is voor iedereen die eerder een Mindful Self-Compassion (MSC) training heeft gedaan. (Als je compassietraining in een andere traditie hebt gedaan dan nemen we tevoren contact op om aansluiting te bespreken.)

Startdata

Nieuwe data volgen binnenkort.
Aanmelden kan zodra startdata bekend is.