De mens is toegerust met een prachtig vermogen tot zelfinzicht. Toch blijkt het, zeker in het Westen, lastig om dit vermogen optimaal voor onszelf in te zetten.

Mindfulness helpt daarbij. Mindfulness neemt de sluier weg die wordt veroorzaakt door onze automatische reacties en helpt ons te realiseren wat volgens de Dalai Lama het hoogste doel is van ons leven: gelukkig zijn. Mindfulness wordt in toenemende mate gebruikt om tot inzicht, minder stress en een positieve levenshouding te komen.

Dit boek biedt de lezer op toegankelijke wijze kennis over de achtergrond en toepassing van mindfulness­training. Door het heldere taalgebruik is het zeer geschikt voor de professionele trainer, psycholoog, pedagoog en de geïnteresseerde lezer die verdieping zoekt in de beoefening van mindfulness.

Het eerste deel van het Mindfulness Basisboek gaat in op de kern van mindfulness: aandacht, opmerkzaamheid en inzicht. Het schetst de traditie van het oosterse boeddhisme om inzicht te ontwikkelen. Vervolgens wordt beschreven hoe deze traditie nu opgang doet in het westen met meditatie en zijn twee basiselementen: aandacht en compassie.

Vervolgens gaat het boek in op de toepassing van deze elementen in een moderne mindfulness­training. Het oorspronkelijke trainingsmodel Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van Jon Kabat-Zinn en de diverse Mindfulness-Based interventies (MBI’s) die hierop gebaseerd zijn worden beschreven, alsmede de effecten van mindfulness­training, en de elementen waaraan een training moet voldoen om zijn bewezen kracht te behouden.

Zo biedt het Mindfulness Basisboek een panorama van alle fundamenten van mindfulness – oosters en westers, klassiek en modern. Het Mindfulness Praktijkboek sluit hierop aan. In dit boek wordt de mindfulness­training praktisch: het omschrijft de algemene vaardigheden voor mindfulness­trainers en doorloopt stap voor stap het trainingsprogramma.

Over de auteur

ROB BRANDSMA is mindfulness­trainer, psycholoog en pedagoog. Hij verzorgt naast cursussen voor particulieren en bedrijven ook een opleiding tot mindfulness­trainer. Hij is verbonden aan het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam en medeoprichter van het scholenprogramma MindfulKids.

Bestellen

Rob Brandsma, LannooCampus, 2012