Dit boek beschrijft een mindfulness­training vanaf het eerste moment in de eerste sessie tot aan de laatste bel. Het is alsof je een training live volgt. Alsof je meeloopt met de trainer.

De beschrijving is rijk aan details en voorbeelden, opties en overwegingen. Het heldere taalgebruik en de vele praktijkvoorbeelden geput uit jarenlange trainerservaring van de auteur, maken het Mindfulness Trainingsboek een onmisbaar werk voor mindfulness­trainers en zij die dit willen worden.

Het boek begint bij de praktische benodigdheden bij de voorbereiding van een training. Dan volgt het voorgesprek, met zijn overwegingen om een deelnemer toe te laten, of niet. Daarna doorloopt het boek chronologisch alle sessies met hun oefeningen, rationale, structuur en aandachtspunten. Alle onderdelen komen aan bod: de oefeningen zoals Lichaamsverkenning, Zitmeditatie, yoga, de stiltedag. Belangrijke educatieve thema’s worden uitgewerkt, zoals het werken met de adem, goed voor jezelf zorgen, inzet bij thuisbeoefening, omgaan met slaap, stress, en de doe- en zijn-modus. Dit alles wordt toegelicht met dialoogvoorbeelden van enquiry in actie.

Het Mindfulness Trainingsboek staat op de schouders van het Mindfulness Basisboek, waarin grondslagen en geschiedenis van mindfulness worden behandeld, en Mindfulness Praktijkboek, dat de algemene vaardigheden voor trainers beschrijft. Het Mindfulness Trainingsboek vertaalt de uitgangspunten uit deze twee boeken in een chronologische beschrijving van een training, vanaf de eerste kennismaking tot en met de laatste sessie.

Over de auteur

ROB BRANDSMA is mindfulness­trainer, psycholoog en pedagoog. Hij verzorgt naast cursussen voor particulieren en bedrijven ook een opleiding tot mindfulness­trainer. Hij is verbonden aan het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam en medeoprichter van het scholenprogramma MindfulKids.

Bestellen

Rob Brandsma, LannooCampus, 2012