Mediteren met CVM-Online

Elke avond van 19:30-20:00 uur › 30 mei 2020

Elke avond een online mindfulness-sessie in tijden van sociale onthouding.

link to article Mediteren met CVM-Online

Leven in het hier en nu wordt aangeprezen als een kunst die te benijden is. Life stylebladen zetten de leus op hun cover, trainingsbureaus adverteren ermee. Men vergeet hierbij te vermelden dat het hier en nu vaak helemaal niet prettig is. En dat we dan graag gebruik maken van onze gewoontes om af te dwalen. Dat deel van het verhaal over mindfulness wordt in het enthousiasme vaak overgeslagen.

Mindfulness nodigt je uit om aanwezig te zijn bij álle ervaringen van je leven - niet alleen de prettige. De hoogtepunten, de dieptepunten, en het grijze middenstuk. Natuurlijk heb je je voorkeuren, maar je laat je daardoor niet afleiden. Je drinkt iedere beker, zonder er eentje over te slaan.

Er is moed voor nodig om radicaal voor dit moment te kiezen. Om te voelen wat er is, wat dat ook is.

Leven is het meervoud van lef Loesje

Er is een Amerikaanse uitspraak: Can you keep your heart open in hell? Omgekeerd geldt dit evenzeer. Can you keep your heart open in heaven? En het middengebied, de oceaan van gewone, alledaagse ervaringen, kun je ook daarbij aanwezig zijn zonder af te dwalen?

Hierover gaat mindfulness. Je laten aanraken door ieder moment. Het leven voelen zoals het binnenkomt, tot in de fijnste zenuwuiteinden, diep in het bot.

Het meervoud van lef, dat is leven met een open hart.


Uit: Rob Brandsma, Elke dag mindfulness, Scriptum Uitgeverij.