Algemene informatie

Het kan voorkomen dat een lesdag onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. In dat geval zul je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal het cursusgeld worden geretourneerd. Ook als het voor de lesdag geldende minimum aantal aanmeldingen niet wordt gehaald, kan de lesdag worden geannuleerd.

Betalen

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief en factuur. Het niet binnen de normale termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de cursusplaats.

Annuleren

Bij annulering tot een maand van tevoren rekenen we € 25 administratiekosten. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere scholingsdag. Neem hierover contact met ons op via het contactformulier.